Neznášam behanie, pridáte sa? – Brendan Leonard

9.76 

BRENDAN LEONARD NEZNÁŠA BEH. Neznáša ho tak oduševnene, že sa mu raz
podarilo zabehnútˇ 52 maratónových behov za 52 týždnˇov. Teraz sa s vami podelí o
všetko, cˇo o tomto športe vie, aby ste ho mohli neznášatˇ spolu s ním.
Knižka Neznášam behanie, pridáte sa? je plná múdrostí, humoru, osobitého štýlu, tipov,
citátov a obsahuje tiež viac než šestˇdesiat názorných diagramov. Mentor, v ktorom sa
scˇasti nájde každý, v nej cˇitatelˇovi odovzdá dôležité posolstvo o motivácii.